Spotkanie z leśniczym

Kinga Balas

W ramach realizowanych projektów, dzieci z naszego przedszkola miały okazję spotkać się
z panem Leszkiem, który jest Leśnikiem i pracuje w Leśnym Pogotowiu. Leśniczy w trakcie spotkania zaznaczył, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje zwierząt w nim mieszkających oraz wyjaśnił jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta. Nasz gość opowiedział także, wiele ciekawych historii o swoich podopiecznych.