Terminy rekrutacji

Violetta Tomecka

TERMINY REKRUTACJI

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

1.        

Składanie wniosków wraz z załącznikami

11 lutego - 02 marca 2020r.

w godzinach od 7.30 do 15.30

2.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

02 - 23 marca 2020r.

3.        

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 marca 2020r.

4.        

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 marca - 01 kwietnia 2020r.

5.        

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03 kwietnia 2020r.

6.        

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.        

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

8.        

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.        

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej